2

Efektivita výroby a dopravy

Zachování přírodních zdrojů prostřednictvím čisté neutrální výroby všech našich výrobků. Budeme tak činit v rámci našich výrobních závodů, ale také ve spolupráci s našimi dodavateli. Chceme tuto ambici realizovat společně.

Efektivita výroby a dopravy

Stanovili jsme si odvážný cíl, že naše výrobní procesy budou uhlíkově neutrální. To znamená, jak snížení spotřeby energie - do roku 2030 plánujeme snížit spotřebu energie na polovinu,tak nákup nebo výrobu zelené energie.

Abychom stanovených cílů dosáhli, je udržitelnost jasně začleněna do našeho podnikání. Pečlivě sledujeme a plánujeme kapitálové výdaje na udržitelnost. V roce 2022 jsme na tento bod vynaložili celkem  6 % našich kapitálových výdajů.

Kromě jasného snižování spotřeby energie se naše úsilí zaměřuje také na snižování spotřeby vody a odpadu na nutné minimum.

Naše pilíře udržitelnosti

1

Získávání zdrojů a partnerství s dodavateli

S našimi dodavateli spolupracujeme na udržitelném zemědělství a spravedlivých pracovních podmínkách. Inovujeme způsoby získávání surovin a obaly, které jsou šetrnější k životnímu prostředí.

2

Efektivita výroby a dopravy

Snažíme se o uhlíkovou neutralitu našeho provozu tím, že šetříme energií a vodou, snižujeme množství odpadu, přecházíme na obnovitelné zdroje energie a vyrovnáváme naši uhlíkovou stopu.

3

Přirozeně zdravé potraviny

Zachování dobroty přírody prostřednictvím přirozeně zdravých potravin. Budeme využívat naše značky ke vzdělávání a spolupráci se spotřebiteli v oblasti holistické stravy, která je dobrá pro nás i pro planetu. Rozšíříme naše portfolio tak, abychom spotřebitelům poskytli více přirozeně zdravých možností, jak se stravovat a redukujeme ty špatné, jako je rafinovaný cukr a červené maso.

4

Cílevědomí lidé

Růst a rozvoj našich lidí. Hero je rodinná společnost založená na hodnotách, což se odráží v naší kultuře. Investujeme do školení a rozvoje a snažíme se našim lidem poskytnout to, co potřebují, aby se jim dařilo. Společnost Hero je zaměstnavatelem s rovnými příležitostmi a má zavedené programy, jejichž cílem je zajistit rozmanitost našich zaměstnanců a bezpečnost našich pracovišť.

Efektivní využívání energie

Spolupracujeme s externími odborníky na identifikaci možností optimalizace spotřeby energie v našich výrobních závodech. Navštěvují naše závody, procházejí příslušné dokumenty a vedou rozhovory s pracovníky závodů, aby nám mohli doporučit, která technická opatření jsou nejvhodnější pro snížení spotřeby energie - a tím i naší uhlíkové stopy.

Přechod na obnovitelné zdroje energie

Na několika trzích již nakupujeme 100% podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů z místní nebo národní energetické sítě. V Evropě se nám daří využívat vodní energii: naše švýcarská elektrárna jede 100 % na vodní energii od roku 2017 a stejně jsou na tom od roku 2020 i elektrárny Semper ve švédských městech Götene a Korsnäs.

Kromě toho se pára používaná v elektrárně Götene vyrábí v místní teplárně, která jako zdroj energie využívá biomasu. Naše závody v Brazílii, Německu a Španělsku jsou rovněž poháněny zelenou energií.

Klimaticky pozitivní přístup však znamená i výrobu vlastní obnovitelné energie. V Egyptě máme umístěné fotovoltaické panely, které pokrývají přibližně 6 % spotřeby elektřiny v závodě, a ve Španělsku stavíme novou továrnu na výrobu sáčků na kojeneckou a dětskou výživu, kde budou instalovány fotovoltaické panely, které budou napojeny na nové nabíjecí stanice pro elektromobily.

“Můžeme být hrdí na to, co jsme dosud v oblasti udržitelnosti udělali, ale můžeme a měli bychom udělat více, aby náš dopad byl ještě znatelnější. Všichni se na tom podílíme. Planeta to potřebuje.”

Leopold Oetker

Member of the Board of Directors

Pracujeme na minimalizaci odpadu

Pěstování a přeprava potravin vyžaduje značnou energii, takže ve společnosti Hero považujeme i plýtvání potravinami za plýtvání energií. V rámci našeho závazku snížit uhlíkovou stopu se chceme plně podílet také na minimalizaci plýtvání potravinami.

Snížení spotřeby vody

Voda je klíčovou složkou mnoha našich výrobků. Potřebujeme ji také k čištění našich výrobních strojů a pracovišť a k chlazení nebo ohřívání surovin a výrobků. Zatím nemáme k dispozici podrobné údaje o množství vody spotřebovávané ve všech našich závodech. Nejdříve tedy zlepšujeme naše procesy sběru dat, abychom měli úplný přehled o naší vodní stopě. To nám pomůže přijmout účinná opatření ke snížení spotřeby vody a dodatečně posílí opatření, která již nastala.