1

Získávání zdrojů a partnerství s dodavateli

Šetření surovinami prostřednictvím strategického udržitelného získávání zdrojů. Toho budeme muset dosáhnout v úzké spolupráci s našimi dodavateli a zemědělci, abychom zajistili pozitivní dopad na biologickou rozmanitost a zdraví naší půdy.

Co jsme dosud udělali?

Jsou malé, ale bez nich bychom se potýkali s vážnými problémy. Včely patří mezi nejplodnější opylovače na světě. Naše iniciativa Bee careful se zaměřuje na tohoto, pro náš ekosystém velmi důležitého, i když malého, tvora. Provedli jsme výzkum s cílem vyvinout soubor nástrojů, které vytvářejí včelami inspirované ekosystémy zaměřené na zlepšení biologické rozmanitosti a zvýšení výnosů.

Navštivte stránku Bee careful

Silné přímé vztahy s našimi zemědělci

Budujeme také silné vztahy s našimi zemědělci, abychom zvýšili podíl surovin z přímých zdrojů. Například ve Španělsku odebíráme 89 % ovoce napřímo, v německém Schwartau je to 70 %. Tato úzká partnerství nám umožňují spolupracovat na pozitivním ovlivňování biologické rozmanitosti prostřednictvím sdílení osvědčených postupů v oblasti udržitelného zemědělství.

Udržitelné zemědělství

Udržitelné zemědělství podporuje postupy, které pomáhají chránit životní prostředí a zároveň produkují lepší plodiny, kvalitnější suroviny a zdravější potraviny. Naše zásady udržitelného zemědělství jsou definovány na základě toho, čeho podle nás můžeme v našem potravinovém systému dosáhnout. Tvoří základ naší spolupráce s dodavateli a zemědělci v rámci celé skupiny Hero Group.

Zásady udržitelného zemědělství (v AJ)

“Naše strategie udržitelnosti vychází z našeho poslání a zavazujeme se, že se v budoucnu budeme chovat klimaticky pozitivně. To znamená, že se budeme ještě více snažit, abychom nezklamali.”

Rob Versloot

Chief Executive Officer Hero Group

Podpora rozvojových zemí

Přestože se snažíme používat primárně lokální suroviny, nakupujeme značné množství tropického ovoce z rozvojových zemí, včetně manga z Mexika, Kolumbie, Mali a Indie a banánů z Kostariky, Guatemaly a Ekvádoru.

Rozhodli jsme se ale podporovat jen ty dodavatele, kteří pracují v rámci uznávaných certifikačních systémů, jako jsou Rainforest Alliance a Smeta, nebo kteří spolupracují přímo s Organizací OSN pro výživu a zemědělství (FAO). Tam, kde je to možné, se snažíme podporovat drobné zemědělce a spolupracovat s nimi na zvyšování produktivity, sociální angažovanosti a přínosů pro životní prostředí.

Naše pilíře udržitelnosti

1

Získávání zdrojů a partnerství s dodavateli

S našimi dodavateli spolupracujeme na udržitelném zemědělství a spravedlivých pracovních podmínkách. Inovujeme způsoby získávání surovin a obaly, které jsou šetrnější k životnímu prostředí.

2

Efektivita výroby a dopravy

Snažíme se o uhlíkovou neutralitu našeho provozu tím, že šetříme energií a vodou, snižujeme množství odpadu, přecházíme na obnovitelné zdroje energie a vyrovnáváme naši uhlíkovou stopu.

3

Přirozeně zdravé potraviny

Zachování dobroty přírody prostřednictvím přirozeně zdravých potravin. Budeme využívat naše značky ke vzdělávání a spolupráci se spotřebiteli v oblasti holistické stravy, která je dobrá pro nás i pro planetu. Rozšíříme naše portfolio tak, abychom spotřebitelům poskytli více přirozeně zdravých možností, jak se stravovat a redukujeme ty špatné, jako je rafinovaný cukr a červené maso.

4

Cílevědomí lidé

Růst a rozvoj našich lidí. Hero je rodinná společnost založená na hodnotách, což se odráží v naší kultuře. Investujeme do školení a rozvoje a snažíme se našim lidem poskytnout to, co potřebují, aby se jim dařilo. Společnost Hero je zaměstnavatelem s rovnými příležitostmi a má zavedené programy, jejichž cílem je zajistit rozmanitost našich zaměstnanců a bezpečnost našich pracovišť.

Řízení dodavatelů

Pro zvýšení transparentnosti v našem dodavatelském řetězci využíváme externí nástroje a certifikační systémy, jako je EcoVadis nebo Sedex, které nám umožňují přístup k informacím o přístupu dodavatele k sociální odpovědnosti a udržitelnosti.

Tyto nástroje jsou součástí našeho nástroje pro hodnocení dodavatelů, což znamená, že při výběru dodavatele a hodnocení jeho výkonnosti v souladu se standardy společnosti Hero vždy zohledňujeme udržitelnost.

Kodex chování dodavatele a obchodního partnera

Našeho poslání "potěšit spotřebitele výrobky inspirovanými přírodou" lze dosáhnout pouze s podporou a spoluprací všech zainteresovaných stran. Tento kodex chování uvádí požadavky společnosti Hero na dodavatele a obchodní partnery. Zahrnuje části týkající se ingrediencí, obalů, přepravy, výrobce třetích stran, poskytovatele služeb a subdodavatele zaměstnané v rámci dodavatelského řetězce Hero.

Kodex chování dodavatelů a obchodních partnerů ke stažení (v AJ)

Naše zásady v oblasti obalů

Obaly tvoří celosvětově přibližně 10 % odpadu. Každý občan EU vyprodukoval v roce 2018 odhadem 175 kg odpadu - za rok je to 77,5 milionu tun, což má značný dopad na životní prostředí. Zlepšení našeho přístupu k obalům má zásadní význam pro náš posun v oblasti udržitelného získávání zdrojů. Tyto zásady poskytují rámec pro udržitelné zacházení s odpadem.

Zásady udržitelného balení (v AJ)