2

Efficiënte productie en transport

Behoud van natuurlijke grondstoffen via een netto neutrale productie van al onze producten.

Wij doen dit binnen onze productiefaciliteiten, maar werken ook samen met onze co-fabrikanten om deze ambitie samen te realiseren.

Efficiënte productie en transport

Onze ambitie is om onze productieprocessen netto koolstofneutraal te maken en we zijn vastbesloten deze doelstelling te realiseren. Dit betekent dat we ons energieverbruik willen verminderen - we hebben het plan om ons energieverbruik tegen 2030 te halveren - en willen overstappen op het gebruik van groene energie.

Duurzaamheid wordt geïntegreerd in al onze activiteiten en we zijn voortdurend bezig met het volgen en plannen van duurzame kapitaaluitgaven. In 2022 droeg ongeveer 6% van onze kapitaaluitgaven bij aan onze klimaatdoelstelling.

We hebben niet alleen een duidelijk traject voor energiebesparing, maar richten onze inspanningen ook op het minimaliseren van water- en afvalstromen.

Onze duurzaamheidspijlers

1

Inkoop & Samenwerking met leveranciers

Wij werken samen met onze leveranciers aan duurzame landbouw en eerlijke arbeidsomstandigheden. Wij innoveren om onze ingrediënten en verpakkingen duurzamer te maken.

2

Efficiënte productie en transport

Wij maken onze activiteiten koolstofneutraal door energie en water te besparen, afval te verminderen, over te schakelen op hernieuwbare energie en onze voetafdruk in evenwicht te brengen.

3

Het goede van de natuur

Onze missie, om het goede van de natuur binnen handbereik te brengen, beantwoordt aan de behoeften en verlangens van de hedendaagse consument naar authentiek en eerlijk voedsel. Wij geloven in het teruggaan naar de basis en het toepassen van de principes van zuiverheid, eerlijkheid en eenvoud.We zullen ons assortiment uitbreiden om steeds meer natuurlijk gezonde opties te bieden: meer van het goede zoals noten en volle granen en minder van het slechte zoals geraffineerde suiker en rood vlees.

4

Betekenisvolle mensen

Bij Hero vinden we het belangrijk om onze medewerkers zich te laten ontwikkelen. Als familiebedrijf met sterke kernwaarden is onze cultuur gericht op het investeren in training en ontwikkeling om onze medewerkers de tools te geven die ze nodig hebben om te groeien. We zijn trots om een werkgever te zijn die gelijke kansen biedt, met programma's die gericht zijn op het bevorderen van diversiteit en het creëren van een inclusieve en veilige werkomgeving.

Efficiënt gebruik van energie

Wij werken samen met externe deskundigen om te beoordelen hoe wij ons energieverbruik in onze productielocaties kunnen optimaliseren. Zij bezoeken onze vestigingen, analyseren documenten en interviewen het personeel ter plaatse zodat er aanbevelingen kunnen worden gegeven over welke technische maatregelen het meest geschikt zijn om ons energieverbruik - en bijgevolg onze koolstofvoetafdruk - te verminderen.

Overschakelen op duurzame energie

In verschillende markten kopen we al 100% duurzame elektriciteit van het lokale of nationale energienet. Zo maken we in Noord-Europa bijvoorbeeld veel gebruik van waterkracht: onze Zwitserse fabriek draait sinds 2017 voor 100% op waterkracht en onze Semper-fabrieken in Götene en Korsnäs, Zweden, doen hetzelfde sinds 2020.

Bovendien wordt de stoom die in de fabriek in Götene wordt gebruikt opgewekt door een plaatselijke warmtecentrale die biomassa als energiebron gebruikt. Onze fabrieken in Brazilië, Duitsland en Spanje draaien ook op groene energie.

Klimaatpositief worden betekent echter ook het ter plaatste opwekken van onze eigen duurzame energie. In Egypte hebben we fotovoltaïsche panelen die ongeveer 6% van het elektriciteitsverbruik van de fabriek dekken. In Spanje bouwen we een nieuwe fabriek om onze zakjes voor baby snacks, peutervoeding en melkproducten te maken en zullen we fotovoltaïsche panelen installeren die zullen worden aangesloten op nieuwe oplaadpunten voor elektrische voertuigen.

 

“We kunnen trots zijn op wat we tot nu toe op het gebied van duurzaamheid hebben gedaan, maar we kunnen en moeten meer doen om een grotere impact te maken. We zijn hier allemaal verantwoordelijk voor. De planeet vraagt erom.”

Leopold Oetker

Member of the Board of Directors

Voedselverspilling tegengaan

Het kost energie om voedsel te verbouwen en te vervoeren dus bij Hero zien we voedselverspilling ook als energieverspilling. Als onderdeel van het verkleinen van onze ecologische voetafdruk willen we ons steentje bijdragen aan het minimaliseren van voedselverspilling.

Ons waterverbruik terugdringen

Water is een belangrijk ingrediënt van veel van onze producten. Wij hebben het ook nodig voor het reinigen van onze productiemachines en locaties, en voor het koelen of verwarmen van ingrediënten en producten. Wij beschikken nog niet over gedetailleerde gegevens over de hoeveelheid water die wij in al onze vestigingen gebruiken. Als eerste stap verbeteren wij onze gegevensverzamelingsprocessen zodat wij volledig zicht hebben op onze watervoetafdruk. Dit zal ons helpen doeltreffende maatregelen te nemen om het waterverbruik te verminderen en verder bij dragen tot acties die wij reeds ondernemen.