1

Inkoop & Samenwerking met leveranciers

We willen onze grondstoffen behouden  via strategische duurzame inkoop. Wij zullen dit moeten doen in nauwe samenwerking met onze leveranciers en landbouwers om ervoor te zorgen dat wij een positief effect hebben op de biodiversiteit en de gezondheid van onze bodem.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Ze zijn klein, maar zonder hen zouden we ernstige problemen hebben. Bijen behoren tot de meest productieve bestuivers ter wereld. Ons bijenzorginitiatief richt zich op dit zeer belangrijke maar kleine wezen voor ons ecosysteem. We hebben onderzoek gedaan om een toolkit te ontwikkelen die op bijen geïnspireerde ecosystemen creëert die de biodiversiteit verbeteren en de opbrengst verhogen.

Link te bee-careful

Sterke directe relaties met onze landbouwers

We bouwen ook sterke directe relaties op met onze boeren om het percentage grondstoffen dat rechtstreeks wordt ingekocht te verhogen. Zo wordt 89% van ons fruit in Spanje rechtstreeks ingekocht en 70% in Schwartau, Duitsland. Dankzij deze nauwe partnerschappen kunnen we de biodiversiteit positief beïnvloeden door de beste praktijken op het gebied van duurzame landbouw te delen.

Duurzame landbouw

Duurzame landbouw helpt ons het milieu te beschermen en tegelijkertijd betere gewassen, betere grondstoffen en beter voedsel te produceren. Onze principes voor duurzame landbouw  beschrijven wat we denken te kunnen bereiken in ons voedselsysteem. Ze vormen de basis van onze samenwerking met onze leveranciers en boeren binnen de Hero Group.

Downloaden

“Onze duurzaamheidsstrategie is afgeleid van onze missie, en wij geven onze committment om in de toekomst klimaatpositief te worden. Dit betekent dat we onze footprint zullen verbeteren.”

Rob Versloot

Chief Executive Officer Hero Group

Steun aan ontwikkelingslanden

Hoewel we ernaar streven zoveel mogelijk lokaal in te kopen, kopen we aanzienlijke hoeveelheden tropisch fruit uit ontwikkelingslanden, waaronder mango's uit Mexico, Colombia, Mali en India, en bananen uit Costa Rica, Guatemala en Ecuador.

Wij kiezen ervoor leveranciers in deze regio's te steunen die werken binnen erkende certificeringsprogramma's zoals Rainforest Alliance en Smeta, of die rechtstreeks samenwerken met de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Waar mogelijk kiezen we ervoor om kleine boeren te steunen en met hen samen te werken om de productiviteit op de boerderij, de sociale betrokkenheid en de milieuvoordelen te verbeteren.

Onze duurzaamheidspijlers

1

Inkoop & Samenwerking met leveranciers

Wij werken samen met onze leveranciers aan duurzame landbouw en eerlijke arbeidsomstandigheden. Wij innoveren om onze ingrediënten en verpakkingen duurzamer te maken.

2

Efficiënte productie en transport

Wij maken onze activiteiten koolstofneutraal door energie en water te besparen, afval te verminderen, over te schakelen op hernieuwbare energie en onze voetafdruk in evenwicht te brengen.

3

Het goede van de natuur

Onze missie, om het goede van de natuur binnen handbereik te brengen, beantwoordt aan de behoeften en verlangens van de hedendaagse consument naar authentiek en eerlijk voedsel. Wij geloven in het teruggaan naar de basis en het toepassen van de principes van zuiverheid, eerlijkheid en eenvoud.We zullen ons assortiment uitbreiden om steeds meer natuurlijk gezonde opties te bieden: meer van het goede zoals noten en volle granen en minder van het slechte zoals geraffineerde suiker en rood vlees.

4

Betekenisvolle mensen

 Bij Hero vinden we het belangrijk om onze medewerkers zich te laten ontwikkelen. Als familiebedrijf met sterke kernwaarden is onze cultuur gericht op het investeren in training en ontwikkeling om onze medewerkers de tools te geven die ze nodig hebben om te groeien. We zijn trots om een werkgever te zijn die gelijke kansen biedt, met programma's die gericht zijn op het bevorderen van diversiteit en het creëren van een inclusieve en veilige werkomgeving.

Duurzame inkoop

Om de transparantie in onze toeleveringsketen te vergroten, gebruiken wij externe middelen die ons toegang geven tot informatie over de manier waarop een leverancier maatschappelijk verantwoord en duurzaam onderneem (zoals certificeringssystemen EcoVadis of Sedex).

Deze middelen zijn geïntegreerd in ons evaluatie documenten voor leveranciers, wat betekent dat duurzaamheid altijd een belangrijk aspect is wat wordt beoordeeld  wanneer wij een leverancier selecteren en wanneer wij zijn prestaties ten aanzien van de Hero-Normen evalueren.

Mettertijd willen wij het belangvan de duurzaamheidsprestaties in onze beoordelingsinstrumenten verhogen.

Gedragscode Supplier & Business Partner

Onze missie om "het goede van de natuur binnen handbereik te brengen'' kan alleen worden bereikt met de steun en medewerking van degenen met wie wij samenwerken. Deze Gedragscode beschrijft de eisen die Hero stelt aan leveranciers en zakenpartners. Het omvat ingrediënten, verpakking, transport, derde fabrikanten, dienstverleners en onderaannemers die werkzaam zijn binnen de Hero toeleveringsketen.

Gedragscode voor leveranciers en zakenpartners downloaden

Onze verpakkingsprincipes

Verpakkingen vormen wereldwijd ongeveer 10% van het afval. Elke EU-Bürger produceerde in 2018 naar schatting 175 kg. Met 77,5 miljoen ton per jaar is dat veel afval, met een aanzienlijke impact op het milieu. Het verbeteren van onze aanpak van verpakkingen is cruciaal voor onze duurzame inkooptransformatie. De principes bieden een kader om op een duurzamere manier over verpakkingen te denken en ze te beoordelen.

Downloaden