Cookies

En "cookie" är en liten textfil som vår webbplats lagrar på din dator, mobil eller den enhet som du använder för att besöka oss.

Vi använder strikt nödvändiga cookies för att vår webbplats ska fungera.

Vi använder också cookies som hjälper oss att förstå hur webbplatsen används, så kallade "performance cookies". De samlar in information om hur ofta du besöker oss, hur länge du stannar på vår webbplats eller vilka produkter du besöker, men de tillåter oss inte att på något sätt identifiera dig som individ. Dessa cookies introduceras genom Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. Du kan alltid neka användningen av prestandacookies, för mer information klicka här.

Tredjepartscookies från YouTube. Dessa cookies sätts av YouTube för att spåra visningar av inbäddade videor och för att spåra användarnas preferenser för YouTube-videor. Cookies kan också avgöra om  webbplatsbesökaren använder den nya eller gamla versionen av YouTube-gränssnittet.

Radera cookies

Du kan radera cookies från din dator eller mobila enhet genom att följa instruktionerna i din webbläsare om hur du hanterar och raderar cookies (se avsnittet "Hjälp" i din webbläsare). Observera att om du väljer att inaktivera cookies kommer du inte att kunna dra nytta av alla våra funktioner.

Vilka är dina rättigheter?

Rätt till tillgång:

Du kan när som helst begära ut information om dina personuppgifter. Du kan nå oss via privacy@hero.ch. Vi kommer då att ge dig en kopia av dina personuppgifter via e-post.

 

Rätt till rättelse

Om du anser att de personuppgifter som vi har om dig är felaktiga, ofullständiga eller oriktiga kan du begära att vi rättar eller kompletterar dessa uppgifter.

 

Rätt till portabilitet

När vi behandlar dina uppgifter baserat på ditt samtycke eller genom avtal kan du begära att vi överför dina personuppgifter till dig.

Du kan också begära att vi direkt överför dina personuppgifter till ett annat företag vars tjänster du vill använda. Vi kan endast göra detta om det är tekniskt möjligt.

 

Rätt till radering

Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter under följande omständigheter:

 • Dina uppgifter behövs inte längre.
 • Du beslutar att återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter.
 • Du utövar din rätt att invända (se nedan) och det finns inget övervägande legitimt intresse.
 • Ett raderande av dina personuppgifter krävs för att följa tillämplig lag.
 • Dina personuppgifter har behandlats olagligt.

 

Rätt till invändningar

Du har rätt att begära att vi slutar behandla dina personuppgifter i följande situationer:

 1. Legitimt intresse: När behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på vårt legitima intresse kan du begära att vi inte behandlar dina personuppgifter längre. Men om vi kan visa att det finns legitima skäl för behandlingen av sådana uppgifter som väger tyngre än dina intressen och rättigheter, får vi fortsätta att behandla dina personuppgifter.

 

Rätt till begränsning

"Begränsning" innebär att dina personuppgifter endast får behandlas, förutom för lagring:

 • Med ditt samtycke för att kunna göra rättsliga anspråk.
 • För att skydda andra fysiska eller juridiska personers rättigheter.
 • För att skydda det allmänna intresset i en EU-medlemsstat.

 

Rätten till begränsning kan utövas när:

 1. Du utövar din rätt till rättelse; du kan begära att vi slutar behandla dina personuppgifter tills vi har kontrollerat din begäran och rättat uppgifterna.
 2. Behandlingen av personuppgifterna är olaglig, men du inte vill att dina personuppgifter ska raderas.
 3. Dina personuppgifter inte längre behövs, men du inte vill att vi ska radera dem.
 4. Du har invänt mot behandlingen av personuppgifter på grund av våra legitima intressen och beslutet om invändningen fortfarande inte är fattat.

 

Hur kan du utöva dina rättigheter?

Vi har ett särskilt team som hjälper dig att utöva dina rättigheter. Du kan alltid nå oss på privacy@hero.ch.

 

Rätt att lämna in ett klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid kontakta vår kundtjänst. Tänk på att du också har rätt att framföra klagomål till en tillsynsmyndighet.

 

Senast uppdaterad: [augusti 2022]