Integritetspolicy

Dataskydd är mycket viktigt för oss och vi vill vara öppna och transparenta när det gäller hur vi behandlar dina personuppgifter. Här kan du kontrollera hur dina personuppgifter behandlas och skyddas.

Vem är registeransvarig för dina uppgifter?

Företaget Hero AG är registeransvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss. Detta innebär att Hero AG är ansvarig för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Här hittar du mer information:

Namn: Hero AG
Adress: Karl-Roth Strasse 8, 5600 Lenzburg, Schweiz
Företagets registreringsnummer: REGISTRERINGSNUMMER: CHE-106.043.830

Var förvarar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras och behandlas inom EES och Schweiz, där det sistnämnda är ett land som erbjuder en adekvat nivå av dataskydd enligt Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå.

Dina personuppgifter kan också överföras till platser utanför EES eller Schweiz. För de länder som saknar ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen tillämpar vi standardavtalsklausuler för att säkerställa skyddet av dina uppgifter.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan delas med andra företag inom Hero Group (enligt beskrivningen i avsnitten nedan).

Vi kan också komma att vidarebefordra en del av dina personuppgifter till vår officiella distributör, mediebyråer och leverantörer av kundtjänstrelaterade tjänster för att tillhandahålla de tjänster som beskrivs i avsnittet nedan.  

Dessutom kan våra tekniska tjänsteleverantörer ha tillgång till dina personuppgifter för underhålls- och säkerhetsändamål.

När dina uppgifter vidarebefordras till tredje part agerar de som personuppgiftsbiträde och behandlar personuppgifterna för Hero AG:s räkning. För att förtydliga: Vi vidarebefordrar aldrig dina personuppgifter till tredje part i syfte att sälja eller byta ut dina uppgifter, utan målet är att förse dig med våra produkter och tjänster enligt beskrivningen i detta integritetsmeddelande.

Varför behöver vi behandla dina personuppgifter?

Kundtjänst

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera dina förfrågningar och eventuella klagomål om våra produkter samt förse dig med prover på våra produkter.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla följande kategorier av personuppgifter:

  • Kontaktuppgifter: fullständigt namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
  • All korrespondens i dina ärenden.

Vilken är den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig i Hero AG:s berättigade intresse.

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på vårt legitima intresse. Vi kommer inte längre att behandla dina personuppgifter i det fall vi inte kan visa att det finns en legitim grund för att behandla dina uppgifter som väger tyngre än ditt intresse och dina rättigheter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar inte dina uppgifter längre än nödvändigt. Beroende på hur din begäran ser ut, och särskilt i samband med rättsliga anspråk, kan vi behålla dina personuppgifter i högst fyra år för ärendehantering.