Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

Hartelijk dank voor uw bezoek aan de website van Hero AG ("Hero Group"), eigenaar van www.hero-group.ch. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u verder surft op deze website, want elk gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, maak dan geen gebruik van deze website.  Deze Gebruiksvoorwaarden zijn ook van toepassing  op onze social media websites (bijv. Facebook, Instagram, Twitter en YouTube en LinkedIn).

Inhoud

Deze website en de inhoud daarvan is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Deze website is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken, tenzij anders aangegeven. Er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot de volledigheid of nauwkeurigheid van de inhoud. Noch Hero Group of haar directe en indirecte dochterondernemingen zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortkokmen uit het gebruik van deze website

Intellectuele eigendomsrechten en handelsmerken

"The Hero Group", "Hero Group", "Hero AG", "Hero" en andere merken en handelsmerken op deze website zijn eigendom van Hero Group en/of haar directe of indirecte dochterondernemingen. . Alle beschikbare materialen op deze website vallen onder het auteursrecht van Hero Group en/of haar directe of indirecte dochterondernemingen en is derhalve wereldwijd beschermd door auteursrechtelijke wetten en verdragen, tenzij anders vermeld.  Alle rechten zijn voorbehouden. De inhoud van deze website mag alleen voor persoonlijke gebruik gebruikt worden. Elk ander gebruik van de inhoud van deze website is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hero Group en/of haar directe of indirecte dochterondernemingen of derden. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik en vertoon van de inhoud van deze website op andere websites, nieuwsbrieven of andere digitale media of het gebruik van afbeeldingen, teksten of diagrammen in een andere digitale of gedrukte publicatie.

Verwijzingen en links

De Hero Group kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen vanaf deze website, noch voor de inhoud of informatie die deze bevat. Als er schade ontstaat door het gebruik van daar gepresenteerde informatie, is alleen de eigenaar en/of de auteur van de betreffende pagina's aansprakelijk, niet degene die naar deze pagina's heeft gelinkt.

Gebruikersberichten en communicatie

The Hero Group is niet aansprakelijk voor postings of berichten die door gebruikers op deze website of een van haar social media sites en/of websites van haar directe of indirecte dochterondernemingen worden gepubliceerd. Houd er rekening mee dat dergelijke postings of berichten net zo goed gelezen kunnen worden door iedereen die deze websites bezoekt. De Hero Group en haar directe of indirecte dochterondernemingen behouden zich het recht voor om elke beledigende of illegale posting of boodschap te verwijderen. Houd er bovendien rekening mee dat communicatie via gewone e-mail niet veilig is. Als u vertrouwelijke informatie naar de Hero Group wilt sturen, gebruik dan een veilig transmissiemedium zoals gecodeerde e-mail.

Informatiebeveiliging

Hero Group heeft voor zijn website veiligheids- en technische maatregelen getroffen volgens internationale veiligheidsnormen en beste praktijken. Het is echter uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw computer beveiligd en beschermd is tegen kwaadaardige software en/of toegang tot persoonlijke gegevens. De Hero Group is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade veroorzaakt door virussen of andere schadelijke programma's of anderszins aan computerapparatuur, door bezoekers van de website gebruikte software of hun gegevens (inclusief verlies van vertrouwelijkheid, integriteit en/of beschikbaarheid van gegevens). Het gebruik van gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen op deze website voor marketingdoeleinden is verboden, overtreders die ongewenste spamberichten versturen worden bestraft.

Rechtsgeldigheid van deze gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden dienen te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien delen of individuele voorwaarden van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen onaangetast door dit feit.

Wijzigingen

The Hero Group behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen of aan te passen. Daarom raadt de Hero Group u aan deze website regelmatig te bezoeken om recente wijzigingen of updates van de Gebruiksvoorwaarden en de inhoud van de website te bekijken.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Op deze Gebruiksvoorwaarden en de beslechting van geschillen die daaruit voortvloeien, is het Zwitserse recht van toepassing. De rechtbanken van Lenzburg, Zwitserland, zijn bevoegd.

Laatste bijwerking in augustus 2022