Het belang van bestuivers begrijpen

Onze wereld herbergt verbazingwekkend complexe en uitgebalanceerde ecosystemen. Om ze nu en in de toekomst te helpen overleven en goed te laten gedijen, moeten we de biodiversiteit in al haar facetten in stand houden. Elke soort, ongeacht haar grootte, heeft immers een essentiële rol om Moeder Natuur te helpen met het binnenhalen van een overvloedige oogst.

Het Hero Group Bee Careful initiatief

Als voedingsbedrijf weten we dat het van cruciaal belang is om een grote verscheidenheid aan fruit, groenten, noten, peulvruchten en andere gewassen te beschermen en koesteren, zodat iedereen kan genieten van het goede van de natuur. We zijn afhankelijk van intacte ecosystemen en een grote verscheidenheid aan soorten. Met speciale aandacht voor bestuivers zijn we in 2014 gestart met het 'Bee Careful'-initiatief om het bewustzijn over het belang van bijen en bestuivers te vergroten en de gezondheid van bestuivers en habitats te ondersteunen.

Bezoek de website voor bijenzorg

To bee...

We zijn ervan overtuigd dat we producten kunnen maken die beter zijn voor mensen en de planeet door op een vooruitziende en toekomstbestendige manier gebruik te maken van hulpbronnen. We kunnen dit niet alleen. Daarom werken we samen met boeren, onze meest nauwe bondgenoten, om duurzame landbouwsystemen te creëren. Ons doel: het goede van de natuur behouden in onze producten en tegelijkertijd de biodiversiteit in onze hele waardeketen bevorderen.

... or not to bee

Insectbestuivers zoals bijen zijn essentieel om de natuurlijke biodiversiteit in stand te houden. Uiteindelijk is ongeveer een derde van ons voedsel afhankelijk van bestuiving door insecten. Sinds 2014 proberen we het publiek bewust te maken van het belang van bijen en de fruitdiversiteit te behouden. De missie van ons initiatief is om habitats voor bestuivers te behouden, de gezondheid van de bodem en bestuivers te bevorderen en biodiversiteitsvriendelijke landbouwpraktijken aan te moedigen op en rond de boerderijen van onze partners.

Bron foto's: De EAT-Lancet Commissie

De belangrijkste doelen achter Bee Careful zijn:

  • Habitats voor bestuivers behouden
  • De gezondheid van de bodem en bestuivers bevorderen
  • Biodiversiteitsvriendelijke landbouwpraktijken aanmoedigen op en rond de boerderijen van onze partners
  • Bewustmaking van het belang van bestuivers

“De toekomst van onze planeet hangt af van een duurzame en intelligente aanpak van onze biosfeer... het is een prachtig initiatief van de Hero Group om fundamenteel onderzoek naar honingbijen te steunen.”

Jürgen Tautz

Professor at the University of Würzburg and manager of Wee4Bee (formerly Honey Bee Online Studies)

Voorbeelden van buitengewone projecten

De afgelopen jaren zijn er veel projecten uitgevoerd door dochterondernemingen van de Hero Group. Een van de grootste projecten zijn de bijenonderzoekstations in Schwartau en Würzburg (beide in Duitsland) en Bournemouth (VK). Deze stations zijn medegefinancierd door de Hero Group-bedrijven Schwartau en Organix. De teams in Duitsland en het VK werken samen met Wee4Bee (voorheen Honey Bee Online Studies - HOBOS) om onderzoeksanalyses uit te voeren met de gegevens van deze hoogtechnologische bijenkasten. Deze studies omvatten inzichten in universele of locatieafhankelijke factoren die van invloed zijn op de biologie en gezondheid van bijen, die nuttig kunnen zijn voor imkers over de hele wereld.

Voorbeelden van lopende projecten

Onder ons merk Schwartau is een 'bijenhelper' jam gelanceerd waarmee meer dan twee miljoen consumenten bewust zijn maakt van het belang van bestuivers. Hierbij hebben we bijgedragen aan de financiering van de aanplant van meer dan 2.500 bestuiversvriendelijke hoogstamfruitbomen zoals wilde weiden. Sinds 2022 werkt Schwartau samen met fruittelers en ondersteunt hen bij het invoeren van landbouwpraktijken die de biodiversiteit en bodemgezondheid bevorderen

Hero MEA (Midden-Oosten & Afrika) is een langetermijnproject gestart om een bijzondere Egyptische bijensoort van uitsterven te behoeden. Hero Benelux heeft een educatief centrum voor bijen gefinancierd en is betrokken bij projecten om de biodiversiteit in de stad Breda, waar zij gevestigd zijn, te vergroten.

In Zuid-Europa brengt Hero Spanje de gezondheid van bijen onder de aandacht door meer externe communicatie en door een nieuw honingproduct uit eigen bijenkorven.