2

Productie- en transportefficiëntie

We verbeteren voortdurend de efficiëntie van onze productie, schakelen over op hernieuwbare elektriciteit, besparen energie en water en verminderen afval. We optimaliseren ons transport en zetten technologieën in voor decarbonisatie.

We hebben onszelf de uitdagende ambitie gesteld om onze productieprocessen koolstofvrij te maken. Dit betekent zowel het verminderen van ons energieverbruik - we zijn van plan om ons energieverbruik tegen 2030 te halveren - als het inkopen of opwekken van groene energie.

Om onze doelen te bereiken, wordt duurzaamheid doelgericht ingebed in ons bedrijf. We volgen en plannen onze investeringen in duurzaamheid nauwgezet. In 2022 droeg ongeveer 6% van onze investeringen bij aan het realiseren van ons duurzaamheidsstreven.

Naast een duidelijk pad van energiereductie zijn onze inspanningen ook gericht op het tot een minimum beperken van het waterverbruik en afval.

Onze duurzaamheidspijlers

1

Inkoop en Samenwerking met leveranciers

Wij werken samen met onze leveranciers aan duurzame landbouw en eerlijke arbeidsomstandigheden. Wij innoveren om onze ingrediënten en verpakkingen duurzamer te maken.

2

Efficiënte productie en transport

We verbeteren voortdurend de efficiëntie van onze productie, schakelen over op hernieuwbare elektriciteit, besparen op energie en water en verminderen afval. We optimaliseren ons transport en zetten technologieën in voor decarbonisatie.

3

Het goede van de natuur

Onze missie, om het goede van de natuur binnen handbereik te brengen, beantwoordt aan de behoeften en verlangens van de hedendaagse consument naar authentiek en eerlijk voedsel. Wij geloven in het teruggaan naar de basis en het toepassen van de principes van zuiverheid, eerlijkheid en eenvoud.We zullen ons assortiment uitbreiden om steeds meer natuurlijk gezonde opties te bieden: meer van het goede zoals noten en volle granen en minder van het slechte zoals geraffineerde suiker en rood vlees.

4

Betekenisvolle mensen

We willen onze mensen laten groeien en ontwikkelen. Hero is een waardengedreven familiebedrijf en dat zie je terug in onze cultuur. We werken hard om ervoor te zorgen dat ons team zich betrokken en gemotiveerd voelt. We stimuleren persoonlijke ontwikkeling, gezondheid en veiligheid op onze werkplekken en we werken samen met lokale gemeenschappen

Efficiënt gebruik van energie

Wij werken samen met externe deskundigen om te beoordelen hoe wij ons energieverbruik in onze productielocaties kunnen optimaliseren. Zij bezoeken onze vestigingen, analyseren documenten en interviewen het personeel ter plaatse zodat er aanbevelingen kunnen worden gegeven over welke technische maatregelen het meest geschikt zijn om ons energieverbruik - en bijgevolg onze koolstofvoetafdruk - te verminderen.

Overschakelen op duurzame energie

In verschillende markten kopen we al 100% duurzame elektriciteit van het lokale of nationale energienet. Zo maken we in Noord-Europa bijvoorbeeld veel gebruik van waterkracht: onze Zwitserse fabriek draait sinds 2017 voor 100% op waterkracht en onze Semper-fabrieken in Götene en Korsnäs, Zweden, doen hetzelfde sinds 2020.

Bovendien wordt de stoom die in de fabriek in Götene wordt gebruikt opgewekt door een plaatselijke warmtecentrale die biomassa als energiebron gebruikt. Onze fabrieken in Brazilië, Duitsland en Spanje draaien ook op groene energie.

We wekken ter plekke onze eigen hernieuwbare energie op. In Egypte hebben we fotovoltaïsche panelen die ongeveer 6% van het elektriciteitsverbruik van de fabriek dekken. In Spanje bouwen we een nieuwe fabriek om onze zakjes voor baby snacks, peutervoeding en melkproducten te maken en zullen we fotovoltaïsche panelen installeren die zullen worden aangesloten op nieuwe oplaadpunten voor elektrische voertuigen.

 

Efficiënte logistiek

Naast het terugdringen van het energieverbruik in onze productiefaciliteiten, kijken we ook hoe we minder energie kunnen gebruiken in onze distributieprocessen. We verplaatsen onze producten zo efficiënt mogelijk, met volle ladingen, zorgvuldige routeplanning en de meest geschikte vorm van transport.

“We kunnen trots zijn op wat we tot nu toe op het gebied van duurzaamheid hebben gedaan, maar we kunnen en moeten meer doen om een grotere impact te maken. We zijn hier allemaal verantwoordelijk voor. De planeet vraagt erom.”

Leopold Oetker

Member of the Board of Directors

Werken aan "Zero Waste”

Het is onze ambitie om “Zero Waste” te creëren, wat betekent dat we afval niet naar stortplaatsen brengen, maar daar andere toepassingen voor te vinden. We werken aan een gemeenschappelijke afvalbeheerstrategie voor de hele Group en ondertussen zoeken we naar oplossingen op lokaal niveau, gebaseerd op de nationale afvalinfrastructuur. Het kost energie om voedsel te verbouwen en te transporteren, dus bij Hero zien we voedselverspilling ook als energieverspilling. Als onderdeel van ons streven om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, willen we ons steentje bijdragen aan het minimaliseren van voedselverspilling.

Ons waterverbruik terugdringen

Water is een belangrijk ingrediënt van veel van onze producten. Wij hebben het ook nodig voor het reinigen van onze productiemachines en locaties, en voor het koelen of verwarmen van ingrediënten en producten. Wij beschikken nog niet over gedetailleerde gegevens over de hoeveelheid water die wij in al onze vestigingen gebruiken. Als eerste stap verbeteren wij onze gegevensverzamelingsprocessen zodat wij volledig zicht hebben op onze watervoetafdruk. Dit zal ons helpen doeltreffende maatregelen te nemen om het waterverbruik te verminderen en verder bij dragen tot acties die wij reeds ondernemen.