Çabalarımızı nereye odaklayacağımızı seçmek - önemlilik matrisimiz

Özünde sürdürülebilirlik ve doğa olan bir şirket olarak, kilit paydaşlarımızla açık bir diyalog sürdürmek ve sürdürülebilirlik stratejimizin en son trendler ve risklerle güncel kalmasını sağlamak bizim için önemlidir. Hero, 2023 yılında çifte önceliklendirme değerlendirmesini tamamladı - bu, 2021 yılında tamamladığımız ilk önceliklendirme değerlendirmesinin geliştirilmiş halidir.

“Kuruluşumuz genelinde, odaklanmış bir ekibimiz ve tüm değer zincirimizde net bir sürdürülebilirlik taahhüdümüz var. Nerede fark yaratabileceğimizi anlamak için meslektaşlarımız ve dış uzmanlarla konuştuk.”

Rob Versloot

Hero Group CEO'su

Nereden geldi bu?

Sürdürülebilirlik stratejimiz, çabalarımızı gezegenimiz, toplumumuz ve ekonomimiz üzerinde en büyük etkiyi yaratabileceğimiz alanlara odakladığımızdan emin olmak için bu kapsamlı ve yinelemeli danışma süreciyle şekillenmektedir.

Dinliyoruz

Sürdürülebilirlik çalışmalarımızın bir parçası olarak, faaliyetlerimizin dünya üzerindeki etkilerini anladığımızdan ve bunları yönetmek için doğru adımları attığımızdan emin olmak için faaliyet gösterdiğimiz çeşitli ülkelerdeki ortaklarımızla düzenli olarak iletişim kuruyoruz. Ayrıca, işletmemize yönelik operasyonel, stratejik ve itibar risklerini tanımlayan bir kurumsal risk yönetimi süreci yürüttük.

Matris nasıl oluşturuldu?

Bu bilgileri ikili bir önemlilik değerlendirmesinde harmanlamak için dış uzmanlarla birlikte çalıştık. Politika yapıcılar, sivil toplum temsilcileri, gıda sistemi uzmanları, mevzuat yapıcılar ve STK'ların yanı sıra şirket içi uzmanlar, çevresel, sosyal ve yönetişim konularını Hero için ne kadar öncelikli olduklarına göre sıraladılar. Değerlendirme, işimizin yaratabileceği olumlu etkiye ve ayrıca sürdürülebilirlik stratejimize uygulanmaması halinde ÇSY ile ilgili konuların finansal etkisinin ne olabileceğine bakmıştır.

Öncelikli konular

Genel olarak, çifte önemlilik değerlendirmemizin dört sütunlu sürdürülebilirlik stratejimizin doğru konulara öncelik verdiğini teyit ettiğini görmekten memnuniyet duyduk. Öncelikli konuları, sürdürülebilirlik ve temel iş faaliyetlerimize entegre etmeye devam edeceğiz.