3

Přirozeně zdravé potraviny

Zachování dobroty přírody prostřednictvím přirozeně zdravých potravin. Budeme využívat naše značky ke vzdělávání a spolupráci se spotřebiteli v oblasti holistické stravy, která je dobrá pro nás i pro planetu. Rozšíříme naše portfolio tak, abychom spotřebitelům poskytli více přirozeně zdravých možností, jak se stravovat a redukujeme ty špatné, jako je rafinovaný cukr a červené maso.

Modernizace našeho portfolia

Náš výzkum prokázal souvislost mezi přirozeností potravin a udržitelností pro lidi i planetu. Vytvořili jsme databázi všech našich výrobků, která zahrnuje klíčové ukazatele zdraví a přírodního původu. Na jejím základě jsme dle jednotlivých kategorií vytvořili specifické směrnice, abychom zajistili, že naše inovace splňují požadavky na přirozeně zdravé potraviny. Zahájili jsme projekty na úpravu a modernizaci našeho portfolia, například odstraněním cukru a přídatných látek v celé naší španělské řadě dětské výživy. To zahrnuje i změnu procesu výroby cereálií tak, aby nebyly hydrolyzované.

“Argumenty pro udržitelnost jsou velmi přesvědčivé. Nemůžeme odmítat změny, protože nám vyhovuje dělat věci tak, jak jsme je dělali dříve. Je třeba jednat hned - než bude pozdě.”

Giovanni Ciserani

Chairman of the Hero Group Board of Directors

Propagace značky

Jsme přesvědčeni, že musíme hrát zásadní roli při vzdělávání a obhajobě udržitelnosti u našich spotřebitelů. Proto budeme využívat naše poznatky o zdravé výživě jako klíčový vstup do neustálého vývoje výrobků a komunikace se spotřebiteli.

Naše pilíře udržitelnosti

1

Získávání zdrojů a partnerství s dodavateli

S našimi dodavateli spolupracujeme na udržitelném zemědělství a spravedlivých pracovních podmínkách. Inovujeme způsoby získávání surovin a obaly, které jsou šetrnější k životnímu prostředí.

2

Efektivita výroby a dopravy

Neustále zvyšujeme efektivitu naší výroby, přecházíme na obnovitelnou elektřinu, šetříme energií a vodou a snižujeme množství odpadu. Optimalizujeme naši dopravu a zavádíme technologie pro dekarbonizaci.

3

Přirozeně zdravé potraviny

Zachování dobroty přírody prostřednictvím přirozeně zdravých potravin. Budeme využívat naše značky ke vzdělávání a spolupráci se spotřebiteli v oblasti holistické stravy, která je dobrá pro nás i pro planetu. Rozšíříme naše portfolio tak, abychom spotřebitelům poskytli více přirozeně zdravých možností, jak se stravovat a redukujeme ty špatné, jako je rafinovaný cukr a červené maso.

4

Cílevědomí lidé

Růst a rozvoj našich lidí. Hero je rodinná společnost založená na hodnotách, což se odráží v naší kultuře. Tvrdě pracujeme na tom, aby se náš tým cítil angažovaný, zapojený a motivovaný. Podporujeme osobní rozvoj, zdraví a bezpečnost na našich pracovištích a zapojujeme se do práce s místními komunitami.

Přijímat dobrotu přírody

Naše zdravé, přírodní a udržitelné produkty jsou sice inspirovány přírodou, ale jsou navíc potvrzeny vědou. To je důvod, proč provádíme výzkum ve spolupráci s několika výzkumnými centry a univerzitami po celém světě. Společně definujeme, co musí potravinářský průmysl udělat, aby prospěl planetě i naší společnosti.