Oznámení o ochraně osobních údajů

Ochrana údajů je pro nás velmi důležitá a chceme být otevření a transparentní, pokud jde o způsob, jakým zpracováváme vaše osobní údaje. V tomto oznámení o ochraně osobních údajů se můžete seznámit s tím, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány a chráněny.

Kdo je správcem vašich údajů?

Správcem osobních údajů, které nám poskytujete je společnost Hero AG. To znamená, že podle platných zákonů o ochraně osobních údajů je za vaše osobní údaje odpovědná společnost Hero AG.

Zde najdete další podrobnosti:

Jméno: Hero AG
Adresa: Karl-Roth Strasse 8, 5600 Lenzburg, Švýcarsko
Registrační číslo společnosti: CHE-106.043.830

Kde uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou ukládány a zpracovávány v EHP a ve Švýcarsku, které je podle rozhodnutí Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů zemí s odpovídající úrovní ochrany.

Vaše osobní údaje mohou být také předávány na území mimo EHP nebo Švýcarsko. V zemích, které nemají rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně, uplatňujeme standardní smluvní doložky, abychom zajistili ochranu vašich údajů.

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s dalšími společnostmi v rámci skupiny Hero Group (jak je popsáno v níže uvedených částech).

Některé vaše osobní údaje můžeme předat také našemu oficiálnímu distributorovi, mediálním agenturám a poskytovatelům služeb souvisejících se zákaznickou podporou, abychom vám mohli poskytovat služby popsané v níže uvedené části.  

Kromě toho mohou mít naši poskytovatelé technologických služeb přístup k vašim osobním údajům pro účely údržby a zabezpečení.

Pokud jsou vaše údaje předány třetím stranám, vystupují tyto strany jako zpracovatelé osobních údajů a zpracovávají osobní údaje jménem společnosti Hero AG. Pro upřesnění uvádíme, že vaše osobní údaje nikdy nepředáváme třetím stranám s úmyslem prodat nebo vyměnit vaše údaje, ale s jediným  cílem poskytovat vám naše produkty a služby, jak je popsáno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

Proč potřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje?

Zákaznický servis

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem vyřizování vašich dotazů, vyřizování stížností na naše produkty a poskytování vzorků našich produktů.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

  • Kontaktní údaje: celé jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.
  • Veškerá korespondence v této věci.

Jaký je právní důvod pro zpracování vašich osobních údajů?

Zpracování vašich osobních údajů je založeno na oprávněném zájmu společnosti Hero AG.

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, pokud neprokážeme oprávněný důvod pro zpracování vašich údajů, který převažuje nad vašimi zájmy a právy.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše údaje neuchováváme déle, než je nutné. V závislosti na povaze vaší žádosti a zejména v souvislosti s právními nároky můžeme vaše osobní údaje uchovávat pro účely vedení případu maximálně po dobu čtyř let.