Soubory cookie

"Cookie" je malý textový soubor, který naše webové stránky ukládají do vašeho počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení, které používáte k návštěvě našeho webu.

Používáme pouze nutné soubory cookie, které jsou nezbytné pro provoz našich webových stránek.

Používáme také soubory cookie, které nám pomáhají pochopit, jak jsou tyto webové stránky používány, a které jsou známé jako "výkonnostní soubory cookie". Shromažďují informace o tom, jak často nás navštěvujete, jak dlouho se zdržujete na našich webových stránkách nebo které produkty navštěvujete; v žádném případě nám však neumožňují identifikovat vás jako jednotlivce. Tyto soubory cookie jsou zavedeny prostřednictvím služby Google Analytics, která je službou pro analýzu webu poskytovanou společností Google, Inc. Výkonnostní soubory cookie můžete vždy odmítnout, více informací naleznete zde.

Součástí jsou také další soubory cookie třetích stran ze služby YouTube. Tyto soubory cookie jsou nastaveny společností YouTube ke sledování zobrazení vložených videí a ke sledování uživatelských preferencí videí YouTube. Tyto soubory cookie mohou také určit, zda návštěvník webových stránek  používá novou nebo starou verzi rozhraní YouTube.

Vymazání souborů cookie

Soubory cookie můžete ze svého počítače nebo mobilního zařízení odstranit podle pokynů svého prohlížeče, jak s nimi zacházet a jak je odstraňovat (podívejte se do sekce "Nápověda" ve svém prohlížeči). Upozorňujeme, že pokud se rozhodnete soubory cookie zakázat, nebudete moci využívat všechny funkce našeho webu.

Jaká jsou vaše práva?

Právo na přístup:

Kdykoli nás můžete požádat, abychom vám poskytli informace o vašich osobních údajích. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím privacy@hero.ch, kopii vašich osobních údajů vám poskytneme e-mailem.

Právo na opravu

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás máme, jsou nesprávné, neúplné nebo nepřesné, můžete nás požádat o jejich opravu nebo doplnění.

Právo na přenositelnost

Pokud zpracováváme vaše údaje na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy, můžete nás požádat o předání vašich osobních údajů.

Můžete nás také požádat, abychom vaše osobní údaje přímo předali jiné společnosti, jejíž služby chcete využívat. To bychom mohli udělat pouze tehdy, pokud by to bylo technicky proveditelné.

Právo na výmaz

Vymazání vašich osobních údajů můžete požadovat za následujících okolností:

 • Vaše údaje již nejsou potřeba.
 • Rozhodnete se odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.
 • Uplatníte své právo vznést námitku (viz níže) a neexistuje žádný převažující oprávněný zájem.
 • Vymazání vašich osobních údajů je nutné pro dodržení platných právních předpisů.
 • Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

Právo vznést námitku

Máte právo nás požádat, abychom přestali zpracovávat vaše osobní údaje v následující situaci:

 1. Oprávněný zájem: pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na našem oprávněném zájmu, můžete nás požádat, abychom vaše osobní údaje dále zpracovávali. Pokud však prokážeme oprávněné důvody pro zpracování těchto údajů, které převažují nad vašimi zájmy a právy, budeme moci ve zpracování vašich osobních údajů pokračovat.

Právo na omezení

"Omezení" znamená, že vaše osobní údaje mohou být kromě uložení zpracovávány pouze:

 • S vaším souhlasem pro uplatnění právních nároků.
 • Na ochranu práv jiných fyzických nebo právnických osob.
 • Pro ochranu veřejného zájmu členského státu EU.

Právo na omezení lze uplatnit, pokud:

 1. Uplatňujete právo na opravu; můžete nás požádat, abychom přestali zpracovávat vaše osobní údaje, dokud vaši žádost neověříme a údaje neopravíme.
 2. Zpracování osobních údajů je nezákonné, ale vy si nepřejete, aby byly vaše osobní údaje vymazány.
 3. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy si nepřejete, abychom je vymazali.
 4. Vznesli jste námitku proti zpracování osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů a rozhodnutí o této námitce stále probíhá.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Máme specializovaný tým, který vás podpoří při uplatňování vašich práv. Kdykoli se na nás můžete obrátit na adrese privacy@hero.ch.

Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme nesprávným způsobem, můžete se kdykoli obrátit na náš zákaznický servis. Mějte na paměti, že máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Poslední aktualizace: [srpen 2022]