Co dělají naši lidé

Ve společnosti Hero působí řada týmů. A všechny tyto týmy hrají při dosahování úspěchu skupiny klíčovou roli.

Prodej

Naše prodejní týmy jsou zodpovědné za maximalizaci fyzické dostupnosti našich výrobků a za péči o vztahy s obchodními zákazníky. To zahrnuje prodej v terénu, péči o klíčové zákazníky, podporu prodeje i analýzu dat. Naše prodejní komunita, která je z velké části tvořena lokálními pracovníky, se schází několikrát ročně. Zde sdílíme své nápady, osvědčené postupy a zdokonalujeme své dovednosti. A právě na těchto setkáních zažíváme kouzelné okamžiky, které nás posouvají vpřed.

Marketing

Milujeme naše portfolio mezinárodních a lokálních značek. Sdílíme dlouholeté dědictví a spojuje nás společná vášeň, kterou je vytváření těch nejlepších přírodních a zdravých potravin, které budou přínosem pro naše spotřebitele. Jsme přesvědčeni, že vlastnictví značky má být lokální, aby bylo co možná nejblíže spotřebiteli, avšak v dobře definovaném globálním rámci. Dosáhnout správné rovnováhy není vždy snadné. Vzhledem k naší velikosti se však všichni lidé z marketingu navzájem znají, což usnadňuje jejich vzájemnou spolupráci a komunikaci a ve výsledku i zajišťuje tak potřebnou rovnováhu.

Výroba

Cílem našeho globálního dodavatelského řetězce je zajistit synergii globálního systému a zároveň nechat jednotlivým zemím prostor na to, co umí nejlépe. Naše úsilí tak směřuje k vyšší efektivitě a harmonizaci portfolií a produktů, to vše při zachování dostatečné pružnosti, která zajistí uspokojení potřeb místních spotřebitelů. Za výrobu našich lahodných výrobků jsou zodpovědné naše výrobní týmy. V sedmi výrobních závodech zaměstnáváme více než 2000 lidí. To není zrovna málo, pokud však chcete zajistit špičkovou kvalitu dětské výživy, nejde to jinak.

Procurement

Náš geograficky rozptýlený nákupní tým je zodpovědný za nákup hotových výrobků, ingrediencí (např. ovoce), nepřímých provozních položek i obalových materiálů. Jedná se o mimořádně kvalifikovanou skupinu lidí, kteří s velkým nadšením hledají a nalézají udržitelná řešení problémů, které se vyskytují v procesech našeho dodavatelského řetězce a které mají dopad na životní prostředí.

Logistika

Ústředním prvkem plánování je definování plánu prodeje a provozu společně s našimi kolegy z obchodního oddělení. Jedná se o hledání rovnováhy mezi poptávkou a nabídkou včetně plánování zásob na základě plánu poptávky. To vše má vliv na tvorbu dlouhodobého plánu dodávek a podrobného harmonogramu.

Plán dodávek a podrobný harmonogram se promítnou do konkrétního plánu požadavků na výrobky a materiál, který nakonec vyústí v nákupní objednávky a požadavky na výrobu.

Po výrobě nebo nákupu zboží dodáváme a odesíláme zboží do skladů nebo přímo zákazníkům.

Kvalita

Základním pilířem této oblasti je kvalita a bezpečnost potravin. Kvalita je zároveň základem naší firemní kultury. Znamená pro nás spokojené a zdravé spotřebitele. Náš tým vysoce profesionálních odborníků se pečlivě stará o definování a řízení norem, které každému z nás umožňují uvádět v život naše hodnoty kvality a zajišťují 100% důvěru spotřebitelů a zainteresovaných stran. Naše řízení kvality v rámci celé skupiny vede k synergii, rychlosti a řešením, která drží krok s dnešním rychlým tempem změn.

Udržitelnost

Náš závazek udržitelnosti je středobodem poslání naší skupiny. Vždy jsme se dívali na přírodu jako na našeho partnera. Cítíme, že musíme udělat ještě více pro to, abychom ve svém hodnotovém řetězci dosáhli změn, které povedou k vyšší udržitelnosti. Náš tým pro udržitelnost úzce spolupracuje se všemi zeměmi a souvisejícími odděleními, aby zajistil, že budeme plnit naše závazky vůči lidem, výrobkům a celé planetě. Naši experti jsou skutečnými představiteli lepší budoucnosti pro všechny. Ve spolupráci s našimi zaměstnanci a místními komunitami jsme se zavázali ke konkrétním krokům v oblasti získávání zdrojů, výroby a marketingu. Věříme, že tato přijatá opatření zvýší naši důvěryhodnost a budou mít skutečně pozitivní dopad na udržitelnost.

Výzkum a vývoj

Náš výzkumný a vývojový tým představuje globální nástroj integrovaný do organizace skupiny. Je řízen nastavenými kategoriemi, podporuje vývoj přírodních, udržitelných a zdravých potravin a rozvíjí naši misi Goodness of Nature (GON). Jeho činnost má pozitivní dopad na budoucnost společnosti Hero i celé planety.

Naše výzkumné a vývojové týmy pracují v hlavních výrobních centrech. Jejich odpovědností je návrh a vývoj nových inovativních konceptů pro naše kategorie výrobků. Toto oddělení úzce spolupracuje s našimi dalšími týmy, které se zabývají spotřebitelskými výzkumy a marketingem. Dále spolupracuje s globální sítí externích partnerů z oblasti zdraví a výživy a potravinářské vědy a technologie. Tým výzkumu a vývoje je rozdělen na čtyři sekce: řízení znalostí, vývoj produktů, vývoj obalů a řízení specifikací.

Zkušenosti spotřebitelů a analýzy

Naše oddělení zabývající se zkušenostmi spotřebitelů a jejich analýzami je při získávání těchto znalostí nadprůměrně výkonné. Členové tohoto oddělení úzce spolupracují s týmy zodpovědnými za kategorie produktů, pečlivě pracují na pochopení spotřebitelů, sledují růst a faktory ovlivňující jednotlivé kategorie a pracují na vývoji inovací. Spolupracují také s lokálními trhy, které disponují hlubokými znalostmi o spotřebitelích (např. znalosti o nakupujících/spotřebitelích, lokálních potřebách pro uvedení na trh a výkonnosti značky).

Finanční a právní oddělení

Finanční tým naší skupiny se skládá z oddělení controllingu a oddělení daní a financí. Naše finanční týmy úzce spolupracují s obchodními složkami společnosti a poskytují podporu v oblasti controllingu, účetnictví a obecné finanční správy. Součástí tohoto oddělení je také tým Legal & Compliance, který je odpovědný za orientaci společnosti v otázkách souvisejících s duševním vlastnictvím, zákony v oblasti potravinářství, ochranou dat a správou smluv.

IT

Globální tým IT se skládá ze čtyř kompetenčních center, která úzce spolupracují s našimi lokálními pracovníky IT. Takto nastavený systém je schopen zajistit podporu koncovým uživatelům a pokrýt všechny potřeby v oblasti IT. V posledních letech společnost významně investovala do modernizace své IT a digitální infrastruktury, včetně cloudového systému SAP S4Hanna ERP. A i když vám to možná nic moc neříká, věřte tomu, že stejně jako obchodní týmy i všichni pracovníci IT poctivě pracují na růstu společnosti a uspokojení potřeb spotřebitelů.

HR a firemní komunikace

Věříme, že i v práci se můžeme projevovat svobodně a být takoví, jací doopravdy jsme. Podporujeme odlišnost a rozvíjíme firemní kulturu, která spočívá na čtyřech základních pilířích „Create wow“, „Everyone Hero“, „Nourish others“ a „Take responsibility“. Náš tým lidských zdrojů spolupracuje s vedením společnosti na získávání, výběru a rozvoji těch správných lidí. V Hero Group očekáváme od zaměstnanců silné zaujetí pro naše poslání a účel, avšak neočekáváme, že naši lidé budou pracovat zadarmo. Naše HR týmy se proto starají také o spravedlivé odměňování zaměstnanců.

Navštivte náš pracovní portál

Jsme hrdí na to, že jsme malá velká rodinná firma, jejímž posláním je poskytovat našim spotřebitelům co nejkvalitnější produkty z prvotřídních přírodních surovin. Ve skutečnosti si myslíme, že naše menší velikost je výhodou a přitahuje lidi, kterým vyhovují krátké komunikační linky a kde každý jednotlivec může mít na společnost okamžitý vliv. Přidejte se k Hero a zanechte po sobě stopu!

Volné pracovní pozice